DELA

Samma ledning för Mariehamn

MARIEHAMN, Stadsfullmäktige återvalde fjolårets presidium för 2011 vid sitt senaste möte. Det innebär att Gunnar Jansson (Lib) fortsätter som fullmäktiges ordförande, Tage Silander (FS) som förste vice ordförande och Britt Lundberg (C) som andra vice ordfröande.
Det var det enda ärendet på mötet som i övrigt ägandes åt jubileumsfestligheter. (ao)