DELA

Samma kvartett i Nordiska rådet

Britt Lundberg (C) och Mikael Staffas (Lib) fortsätter i Nordiska rådet.
Britt Lundberg och Mikael Staffas får båda fortsatt förtroende som lagtingets representanter i Nordiska rådet. Även förra årets ersättare, Axel Jonsson (ÅF) och Tony Wikström (S) är kvar på samma positioner.

Det beslutade lagtinget vid sitt plenum på onsdagen. Eftersom endast en kandidatlista hade lämnats in förklarades samtliga kandidater valda utan omröstning. (ff)