DELA

Samhällsreformens ledningsgrupp tillsatt

En ledningsgrupp för det fortsatta arbetet med samhällsreformen har nu tillsatts. Ordförande i gruppen är lantrådet Camilla Gunell (S) och vice ordförande kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob). Gruppen har en mandatperiod till april 2015 och ska ta fram en gemensam långsiktig målbild och involvera kommuner och övriga i arbetet.
Sakkunnigmedlemmar är Katarina Fellman, Åsub; Niklas Eriksson, kommunsektorn; Robert Lindfors, Lindro konsult Ab; Runa Tufvesson, Ålands kommunförbund; Emma Dahlén, Mariehamns stad och Ulf Boman, Kairos Future.
Sekreterare är landskapsregeringens jurist Robert Sundström. (aks)