DELA

Samhällsdebatt tas på Twitter

Ett samarbetsprojekt mellan Finlands svenska lärarförbund FSL, Finlands svenska skolungdomsförbund FSS, Svenska pensionärsförbundet och World Harmony Run har startat. Organisationerna uppger sig vara bekymrade över den alltmer intoleranta och hätska samhällsdebatten. Nu vill man skapa en motkraft.
– Inför vårens riksdagsval vill vi betona att samhället byggs för alla, oberoende av ålder, kön, etnicitet, funktionshinder eller bakgrund. Därför arbetar organisationerna tillsammans under devisen ”ett samhälle för alla”, skriver man i ett pressutskick.
Nu hoppas man på en konstruktiv diskussion via microbloggen Twitter. Med #esfa som så kallad hashtag, märkning, kan intresserade följa andras tankar om frågan.
– Du kan logga in på Twitter och säga din åsikt om fred, kris, krig och de möjligheter alla ska ha i samhället. (mt)