DELA

Samgångsförslag bordlagt i Eckerö

Kommunstyrelsen i Eckerö anhåller om förlängd remisstid till 15 maj för det lagförslag med ny tidtabell som landskapsregeringen lagt fram. Orsaken är att fullmäktige, som ska ta ställning till styrelsens utlåtande, håller möte först den 14 maj.

Kommunreformsärendet bordlades till inkommande styrelsemöte. Kommundirektören föreslog på det senaste mötet att styrelsen ska säga nej igen i sitt förslag till utlåtande och vill att styrelsen noterar att det är särskilt anmärkningsvärt att landskapsregeringen inte tagit hänsyn till den folkomröstning som hölls i januari där över 59 procent av dem som röstat vill att Eckerö förblir en självständig kommun. (ao)