DELA

Samarbetsminister besöker Åland

I morgon besöker Finlands nordiske samarbetsminister Jan Vapaavouri Åland, efter en inbjudan från Ålands nordiska samarbetsminister Veronica Thörnroos.
Jan Vapaavouri kommer bland annat att diskutera det kommande finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och gränshinder rörande olika bedömningar i Sverige och Finland om arbetsoförmåga, vilket kan drabba personer arbetar under svensk flagg inom sjöfarten men är bosatta på Åland eller i Finland.
Under dagen kommer Vapaavouri även att träffa lantrådet Viveka Eriksson och kansliminister Roger Eriksson. (lf)