DELA

Samarbete krävs för Östersjön

I riksdagens Östersjödebatt i onsdags betonade Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér att Östersjön är vår viktigaste resurs.
– Mycket har gjorts inom ramen för olika internationella samarbetsformer, men inte tillräckligt och mycket är inte samordnat. Vad hjälper lagstiftning i Mariehamn som Stockholm eller annanstans? Det krävs gemensamma åtgärder. Det är ändå samma vatten och samma luft det handlar om, sade Elisabeth Nauclér i sitt anförande.
Hon menade att Sverige på alla sätt under sitt EU-ordförandeskap bör förmås driva frågan om den så kallade Nordliga dimensionen vidare.
– Vi kommer att se ett större och större tryck på Östersjön. Av miljöhänsyn planerar man att undvika att transportera gods till lands och flyttar det till havs. Sjöfarten är en framtidsnäring, med alla de faror detta innebär. Det måste alltså ställas stora krav på transporternas säkerhet. (uw)