DELA

Samarbete för ejdern

Landskapsregeringen har beslutat att teckna ett samarbetsavtal med Finlands viltcentral för att framställa en internationell förvaltningsplan för ejderpopulationen i Östersjöområdet inom ramen för AEWA (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds).

Projektets budget går på 120 000 euro varav landskapsregeringen och jord- och skogsbruksministeriet står för 60 000 euro vardera. (fb)