DELA

Saltviksstyret vill höja skatten

Saltviks kommunstyrelse föreslår för kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för 2020 höjs till till 18,00 procent.

Årets skatt var 17,25 %.

Fastighetsskatten för ”andra bostadsbyggnader” föreslås ligga kvar 0,90, och övriga fastighetsskatter på 0. Hundskatt ska inte heller uppbäras, enligt förslaget. (ms)