DELA

Saltviksstyrelse vill höja skatten

SALTVIK. Kommunstyrelsen föreslår enhälligt att inkomstskatten höjs från 16,25 till 16,75 procent. Med det kan budgeten ge ett litet överskott, säger vikarierande kommundirektören Kjell Nyberg.
Den största planerade investeringen de närmaste åren är ett nytt brandstationsbygge i Näs, nära ungdomslokalen Solbacka. Runt 300.000 euro budgeteras för stationen. Kommunen hoppas att den statliga brandskyddsfonden kan stå för en del av finansieringen.
Lafsbölevägen och Toböleträskvägen ska grundförbättras. Kostnaderna för nybygget Norrströmmavägen på en knapp kilometer fördelas på två år, med asfaltering 2015. Totalkostnaden blir runt 120.000 euro.
Fullmäktige inleder budgetbehandlingen på måndag. Den nionde december ska budgeten slutligen slås fast, säger Kjell Nyberg. (pd)