DELA

Saltviksstyre ändrar i vägplan

Kommunstyrelsen i Saltvik föreslår att fullmäktige godkänner detaljplanen för Västerviksvägen med ett par ändringar.

Gång- och cykelvägen längs Haraldsbyvägen återinförs i planförslaget. Och båthusen inom det planerade området får vara upp till 85 kvadratmeter stora.

Ändringarna görs på basen av anmärkningar som kom in när planen låg ute till allmänt påseende. (pd)