DELA

Saltviks vill ha fortsatt samarbete

SALTVIK. Kommunstyrelsen beslöt att fortsätta samarbetsavtalet med Sunds kommun inom den sociala sektorn. Avtalet går ut på att socialsekreterarna i kommunerna kan vikariera varandra vid behov.
– Båda kommunerna har både socialsekreterare och socialarbetare så i första hand täcker man upp inom den egna kommunen. Men vid tillfällig frånvaro kan vi vikariera varandra, säger Saltviks vikarierande socialsekreterare Mikaela Brandt.
Avtalet skrevs under den 27 juni 2011 och skulle då gälla till utgången av år 2012. Nu föreslår Saltviks kommun för Sund att avtalet fortsätter även efter det och tillsvidare. Uppsägningstiden föreslås vara sex månader. (ns)