DELA

Saltviks skolor kan få en enda bildningschef

Pernilla Blomqvists befrias från tjänsten som bildningschef vid Rangsby skola. Hon har varit tjänstledig det här läsåret och har nu en ordinarie klasslärartjänst på Vikingaåsens skola.

Patrik Larsson har varit bildningschef för både östra och västra Saltvik sedan hösten.

– Nu funderar vi på att permanenta det så att vi har en enda bildningschef, säger kommunstyrelsens ordförande Runar Karlsson (C).