DELA

Saltvik vill köpa Strömma garage

SALTVIK Kommunstyrelsen i Saltvik vill köpa det så kallade Strömma garaget för 147.000 euro.
Tomten på 0,42 hektar består av en stationsbyggnad på cirka 400 kvadratmeter som redan delvis utnyttjas av kommunen. Kommunstyrelsen föreslår nu att fullmäktige beviljar en budgetändring så att fastigheten kan köpas.
Saltvik har också tidigare varit intresserad av Strömma garage som förut ägdes av landskapet och användes som vägstation. Då förlorade kommunen i anbudsgivningen. (tt-s)