DELA

Saltvik vill ha mer tid för avloppsplanering

Kommunstyrelsen i Saltvik anhåller om att få ett år mer tid på sig att planera en utbyggnad av avloppsnätet i delar av Lagmansby och Bertby. Landskapsregeringen har tidigare beviljat kommunen bidrag för projektet men med villkoret att det skulle verkställas i år.
– Styrelsen gav tekniska nämnden i uppdrag att ansöka hos landskapsregeringen om förlängning för projektet, säger kommunstyrelsens ordförande Runar Karlsson (C).
Karlsson konstaterar att det varit svårt att få invånarna i de berörda byarna att gå med på att ansluta sig till avloppsnätet.
– Många vill bygga egna anläggningar men vi vill gärna diskutera med fastighetsägarna för att se om de trots allt kan ändra sig och gå med, säger Karlsson. (ml)