DELA

Saltvik vill bygga ut industriområde

SALTVIK. Tekniska nämnden i Saltvik anser att det är viktigt att bygga ut industriområdet i Haraldsby så snart som möjligt. Nya Åland har tidigare berättat att alla färdigställda tomter på området är sålda. Eftersom det finns fler intresserade köpare vill tekniska nämnden planera 1,6 hektar mark till på området.
Kommunstyrelsen har nu gett nämnden i uppdrag att påbörja projektering av området. Man har beviljat nämnden 5 000 euro för ändamålet. Kostnader för att bygga ut gatan och kommunaltekniken på området behandlas i samband med budgetbehandlingen för 2015. (ml)