DELA

Saltvik utreder skolalternativ

Saltviks kommun överväger en omorganisering av kommunens skolsystem.

Förslaget skulle innebära att årskurs ett till tre och årskurs fyra till sex går i olika skolor. För tillfället finns det två grundskolor i Saltvik som båda undervisar elever i årskurserna ett till sex. Ärendet är i ett tidigt skede och ännu har inga beslut fattats.

Kommunstyrelsen har tidigare låtit utbildningsnämnden utreda möjligheterna för förändringsförslaget. Just nu ligger ärendet hos en arbetsgrupp som ska undersöka de ekonomiska för- och nackdelarna. Förslaget skulle innebära en relativt omfattande förändring och kommer vila under sommaren då kommunorganen inte sammanträder lika frekvent som på hösten och våren. (jv)