DELA

Saltvik stramar personalpolitiken

SALTVIK I våras konstaterades det att kostnaderna för äldreomsorgen i Saltvik har skjutit i höjden och att budgeten 2010 överskridits med med 141.024 euro främst eftersom personalkostnaderna ökat med 11 procent.
Kommunen, som lät sakkunniga utreda orsakerna till de ökade kostnaderna, har nu beslutat vidta åtgärder för att eliminera risken för att summan fortsättningsvis skall skjuta i höjden.
Man kommer bland annat att införa ett grundbemanningsschema inom äldreomsorgen och också tydliga regler för när och hur man får ta in vikarier. (tt-s)