DELA

Saltvik sänker inkomstskatten

SALTVIK. Kommunfullmäktige har beslutat att sänka inkomstskattesatsen från 16,50 till 16,25 procent. Förslaget, som kom från Bert Häggblom, understöddes av Runar Karlsson..
Gunilla Blomroos understödde kommunstyrelsens förslag att behålla inkomstskattesatsen för år 2010 på 16,5.
Eftersom två understödda förslag fanns genomförde kommunfullmäktige en omröstning genom namnupprop. Bert Häggbloms förslag fick åtta röster och kommunstyrelsens förslag fick sju röster.
Fastighetsskatterna står oförändrade. (tl)