DELA

Saltvik reserverar pengar för servicehus

På Saltviks kommunstyrelsemöte den 2 april godkändes kommunens bokslut för 2006. Styrelsen beslöt att räkenskapsårets resultat skall disponeras så att en investeringsreservering på 525.000 euro bildas för nybyggnad av ett servicehus.
Saltvik planerar att påbörja en tillbyggnad av Sunnanberg vårdhem. Styrelsen beslöt att tillsätta en projektgrupp för att göra upp en förslagsplan över anläggningsprojektet. Till gruppen utsågs Gunilla Blomroos, social- och omsorgsnämndens ordförande, Jan Salmén, kommunstyrelsens ordförande, Berit Hampf-Karlsson, kommunfullmäktigeledamot, Eeva Säiläkivi, äldreomsorgschef och Lars-Erik Danielsson, kommuningenjör.
Kommunstyrelsen beslöt att gruppen får utnyttja 5.000 euro för ändamålet. Gruppen skall presentera projektplanen för kommunstyrelsen senast den 30 juni i år. (ml)