DELA

Saltvik med om Rockoff-buss

Saltivks kommun är återigen med i satsningen på den så kallade Rockoff-bussen under festivalveckan i juli. Det har kommunstyrelsen beslutat.
Sedan 2010 har de norråländska kommunerna samarbetat om busstrafik för sträckan Mariehamn-Vårdö under Rockoff-veckan. Resenärerna betalar en ruttaxa om 6 euro och rutten går längs landsväg 2.
Vid en eventuell förlust för rockbussen fördelas den solidariskt mellan deltagarkommunerna. (ar)