DELA

Saltvik med i bygget av Vikingaskepp

SALTVIK. Kommunen deltar som part när fornföreningen Fibula bygger ett Vikingaskepp som ett Leader-projekt.
Kostnadskalkylen om totalt 71.060 euro. Enligt planen ska Leader-stödets del vara 35.530 euro, talkoarbete utfört av medlemmar i Fibula motsvarande 25.560 euro och kommunens andel 8.970 euro.
Fullmäktige behandlade frågan i måndags. Beslutet gäller under förutsättning att landskapsregering beviljar finansiering. (ab)