DELA

Saltvik godkände räddningsavtal

Saltviks kommunstyrelse godkände i måndags kväll förslaget om att Saltviks fullmäktige ska omfatta det liggande avtalsförslaget om en gemensam räddningsmyndighet för Åland.

Man gav samtidigt kommundirektören fullmakt att underteckna avtalet samt praktiskt hantera när avtalet träder i kraft och när den gemensamma räddningsmyndigheten samt nämnden ska inleda sin verksamhet.

I styrelsens beslut ingår också att man föreslår att nuvarande avtal med Räddningsområde Ålands landskommuner sägs upp så att det kan sluta gälla senast den sista december 2020. (eh)