DELA

Saltvik föreslås satsa två miljoner på Sunnanberg

Saltviks kommunstyrelse föreslår för kommunfullmäktige att kommunen satsar 2 miljoner på utbyggnaden av vårdhemmet Sunnanberg under 2019 och 2020.

Enligt förslaget ska Sunnanberg få en ny vårdavdelning samt nya personalutrymmen. De gamla förrådsutrymmena rivs och ersätts med en ny förrådsbyggnad. Hemmet ska få en skyddad innergård. En ny parkering ska även byggas.

Den planerade byggnadsytan är 752 kvadratmeter och 162 kvadratmeter för den nya förrådsbyggnaden. (dh)