DELA

Saltvik fick stort överskott

SALTVIK. Kommunens bokslut för 2009 stannade på 528.000 euro. Av det föreslår kommunstyrelsen att man reserverar 500.000 för vägbyggen.
Överskottet är främst ett resultat av att avgiftsintäkterna varit större än kommunens avgifter. Kommunen har under året gjort några större investeringar, så som äldreboendet Sunnanberg och de handikappanpassade bostäderna.
– En annan trevlig sak är att vår befolkning har ökat med 39 personer i år och 86 de senaste tre åren, säger kommundirektör Kerstin Alm. (tl)