DELA

Saltvik får rätt till extra mark

Västra Saltviks FBK har beviljats jordförvärvstillstånd för ett cirka 980 kvadratmeter stort outbrutet område vid brandstationen i Nääs.

Området behövs för att kunna bygga om brandstationen. Enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen krävs en tomt på minst 2 000 kvadratmeter, den nuvarande är 1 620.

Landskapsregeringen beviljar tillståndet bara för brandkårsverksamhet. (tt-s)