DELA

Saltvik får dagvård på åttio procent

Ett enhälligt fullmäktige har bestämt att Saltvik inför 80 procents dagvård på prov från augusti ett år framåt.

Avgiften för högst 32 timmar per vecka blir blir åttio procent av avgiften för heltidsplats.

Fullmäktigte har också godkänt skissritningarna för en utbyggnad av dagiset Prästkragen. Budgeten för femtio kvadratmeter är 110 000 euro. (pd)