DELA

Saltvik avstår från kommunförhandling

Saltvik kommer inte att utse förhandlare för någon kommunsammanslagning. Det beslöt kommunstyrelsen i måndags.

I augusti begärde landskapsregeringen att Saltvik skulle ”utse representanter som tillsammans med landskapsregeringens utredare för förhandlingar om samgångsavtal gällande Norra Åland i enlighet med kommunreformslagen och kommunindelningsutredningen.”

Då bordlades frågan till nya kommunstyrelsens första möte år 2020 på förslag av Runar Karlsson (C). (ms)