DELA

Salminen sålde omtvistad mark

Den segslitna frågan om besittningsrätten till Lolan Salminens markområde i Jomala har fått ett slut. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat landskapsregeringen att Salminen har dragit tillbaka sitt besvär eftersom hon har sålt marken.
Salminen har i nästan 20 års tid kämpat för att få äga det 800 kvadratmeter stora området som hon har ärvt och som ligger i anslutning till hennes fritidsbostad.
Jomala kommun har förordat köpet varje gång Salminen har lämnat in sin ansökan men eftersom kraven på att få förvärva och besitta mark inte har uppfyllts har landskapsregeringen gett avslag. Två gånger har frågan behandlats i Högsta förvaltningsdomstolen som varje gång krävt att landskapsregeringen upphäver sitt beslut. (tt-s)