DELA

Salmén ordförande efter omröstning

SALTVIK. Jan Salmén (C) blir ordförande för Saltviks fullmäktige under 2015, det beslöt fullmäktige efter omröstning på sitt senaste möte. Tommy Sjöblom, det andra ordförandeförslaget, blir viceordförande.
Det var Henry Lindström som föreslog Salmén och fick understöd av Guy Linde.
Christian Ekström föreslog Tommy Sjöblom till ordförande och Jan Salmén till vice ordförande, vilket fick understöd av Jan Lindgrén.
Efter val med slutna röstsedlar fick Jan Salmén nio röster och Tommy Sjöblom fick sex röster. Kommunfullmäktiges ordförande väljs för ett år i taget på fullmäktiges första möte för året. (ab)