DELA

Salmén och Englund i SLC:s ledning

Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds, SLC:s, ledning för 2013 har valts.
Till ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige för 2013 återvaldes Stefan Thölix från Korsholm, till första vice ordförande återvaldes Anders Rosengren från Borgå och till andra vice ordförande återvaldes Jan Salmén från Saltvik.
Centralstyrelsens ordförande är Holger Falck från Sibbo. Anders Englund från Vårdö är åländsk representant i centralstyrelsen med Tage Eriksson från Jomala som suppleant. (ns)