DELA

Säkerhetsbrister i lekparksutrustning

Det finns stora skillnader i hur man förebygger olyckor i åländska lekparker. Det konstaterar Ålands miljö och hälsoskyddsmyndighet som har inspekterat sju olika parker.
I de parker som drivs av Mariehamn konstaterades inga brister men i de andra fanns lekanordningar som inte uppfyller de säkerhetskrav som ställs.
– Några exempel på brister som konstaterats är öppningar i lekredskap där barn lätt kan fastna, äldre lekanordningar som är i behov av reparation och gungsitsar som behöver höjas. Den vanligaste bristen på lekområdena var att stötdämpande material saknades inom lekanordningarnas fallområden, skriver miljöskyddsinspektör Janne Eriksson i ett pressmeddelande från Åmhm.
Samtliga inspekterade lekparker saknade också den skriftliga säkerhetsplan som konsumentsäkerhetslagen kräver.
Åmhm utför stickprovskontroller men inte heltäckande kontroller eller besiktningar av parkerna. (tt-s)