DELA

Så sommarjourar ministrarna

Nästa vecka är sista ordinarie vecka innan semestertiderna för landskapsregeringen och dess ministrar. Därefter kommer ministrarna att turas om att vara högsta beslutsfattare i kanslihuset en vecka i taget. Under semestern kan den jourhavande ministern kan kalla till plenum om det skulle behövas.
Joursystemet inleds vecka 27 som börjar med den 1 juli. Då kommer fem ministrar att deltar vid Almedalsveckan på Gotland medan finansminister Roger Nordlund (C) är jourhavande minister på hemmaplan. Därefter följer veckovis infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C), näringsminister Fredrik Karlström (Ob), kansliminister Gun-Mari Lindholm, (Ob) och socialminister Carina Aaltonen (S). Sista veckan infaller femte till elfte augusti med utbildningsminister Johan Ehn (M) som jourhavande minister.
Lantrådet Camilla Gunell (S) är inte jourhavande minister. Enligt ministersekreterare Marina Sundström brukar lantrådet inte ha jour eftersom den som har ämbetet ändå förväntas jobba två-tre dagar per vecka under semesterperioden.
– Det är inbjudningar, invnigningar och besök där hon förväntas ställa upp. Därför brukar inte lantrådet ha jourvecka, säger Marina Sundström som själv har semester mellan första juli och fjärde augusti då hon vikarieras av Fanny Bäcksbacka.
Vecka 33 inleds åter den ordinarie verksamheten vid landskapsregeringen. (ar)