DELA

Så mycket får läkare bortifrån

Landskapsregeringen har beslutat att ÅHS har rätt att avvika från tjänstekollektivavtalet för vissa utomstående specialistläkare under nästa år.