DELA

Så kompenseras Rosellas årskortsinnehavare

De resenärer som köpt årskortet som berättigar till gratis turer på Rosella ska kompenseras för trafikupphållet som beräknas bli tre månader.
Viking Line förlänger giltighetstiden med tre månader. Medan Rosella är ur trafik kan kortinnehavarna resa gratis på Viking Lines fartyg till Stockholm, Åbo och Helsingfors. (pd)