DELA

S-initiativ för smal Godbyväg

Barbro Sundback (S) har väckt ett initiativ i stadsstyrelsen om att tekniska nämndens beslut att ta bort den ensidiga avsmalningen på Gamla Godbyvägen mellan Bolstavägen och Knappelstensvägen ska rivas upp.
Tekniska nämnden beslöt på sitt senaste möte att ta bort avsmalningen med hänvisning till att flera tillbud skett på platsen. I beredningen kommer det dock fram att varken stadens myndigheter, polisen eller försäkringsbolaget har uppgifter som kan styrka påståendet att gatuavsnitt skulle vara olycksdrabbat.
Förslaget kom från tekniska nämndens ordförande Bjarne Blomster (C). Enligt Barbro Sundback grundar sig tekniska nämndens beslut på ordförandes tyckande och motiveringen stämmer inte överens med verkligheten. Hon anser också att beslutet har kommit till i odemokratisk ordning eftersom de kringboende inte haft någon möjlighet att påverka beslutet och att beslutet var ”kuppartat”. Hon pekar också på att ombyggnaden kostar pengar i en tid när alla verksamhetsgrenar måste spara.
Hennes vilja är att beslutet ändras med hänsyn till delgeneralplanen från 1999 och invånarnas trafiksäkerhet och trivsel. (ao)