DELA

(S): Ge Bolhalla till tennisklubben

Låt Mariehamn Lawn-Tennis Club sköta drifta av Bolhalla. Det anser Socialdemokraterna i stadsfullmäktige som i går kväll lämnade in en motion i frågan.

– MLK har önskemål att ta ett ansvar för driften för Bollhalla. Föreningen har erfarenhet, kunskaper och nätverk inom tennisen. Föreningen tror sig kunna utveckla sina intressen betydligt med egna lokaler. Detta önskemål har dock inte vunnit gehör hos stadens förvaltning. Istället fortsätter staden att administrera Bollhalla vilket förefaller oändamålsenligt eftersom stadens anställda inte kan förväntas ha särskilt intresse av att utveckla de verksamheter som finns i anläggning, skriver motionens undertecknare Barbro Sundback (S). (tt-s)