DELA

(s) föreslår en kulturell lekpark

I höst görs planeringen av parkområdet mellan Mariehamns stadsbibliotek och Kultur och kongresshuset Alandica. I denna del av staden, norra centrum, finns det inga lekparker för barn. De närmaste lekparkerna ligger vid torget eller i Klintskogen. I en motion från socialdemokraterna föreslås nu en kulturell lekplats i parken.
S-gruppen menar att man även måste ta barnens behov i beaktande när staden planerar utformningen av parkområdet. För att en park ska bli välbesökt bör den planeras så att den lockar både gamla som unga.
Med tanke på dess placering mellan två centrala kulturbyggnader föreslår man att den borde ha ett tydligt kulturellt tema, exempelvis med inspiration av det maritima. Parken skulle inte vara en standard lekplats utan utformas estetiskt och konstnärligt som ett unikt och fantasieggande uterum för barn och vuxna. (tl)