DELA

Ryska värkpiller förorenar havet

Reningsverken i St Petersburg klarar inte av att filtrera bort alla rester från smärtstillande medel.
Det framgår av en pilotstudie av St Petersburgs vatten som gjorts i Helcoms regi och som offentliggjordes i går.
De medicinska resterna kommer från en vanlig anti-inflammatorisk medicin som är svår att få bort ur vattnet och som ses som ett miljöhot. I Helcoms studie konstaterar man också att reningsprocessen i den ryska staden lyckas få bort största delen av mikroskopiskt plastavfall men inte allt.
Helcom, som drivs på regeringsnivå, är Östersjöländernas och EU:s miljöorganisation som verkar för att skydda Östersjön. (tt-s)