DELA

Rutinkontroll av id vid Rosella

I går utfördes stickprov av identitetsbevis vid ombordstigningen på Viking Lines Rosella. Läsare på plats förundrades då de höll på att göra sig redo för 13-avfärden till Kapellskär och fick gräva fram identitetsbevis.
Enligt informationschef Johanna Boijer-Svahnström var det en rutinkontroll som utförs på samtiliga av Viking Lines fartyg.
Boijer-Svahnström säger att stickproven görs enligt International Ship and Port Facility Security Code, ISPS, och innebär fartygsskyddsinspektioner.
Boijer-Svahnström säger att kontrollen inte gjordes på grund av någon viss världshändelse. (ag)