DELA

Runa Tufvesson blev biträdande finanschef

Runa Tufvesson utsågs på måndagen till biträdande finanschef vid landskapet. Runa Tufvesson är fil.mag. och jobbar nu som tf förbundsdirektör på Ålands kommunförbund. Hon tillträder tjänsten vid finansavdelningen den 27 maj.
Tjänsten söktes av tolv personer. Landskapsregeringen konstaterade att Runa Tufvesson uppfyller tjänstens behörighetsvillkor samt att hon utgående från en bedömning av kunnande och egenskaper är mest lämplig för tjänsten.
Utnämningen har en prövotid på sex månader. (as)