DELA

Rumänsk stad vill bli vänort

Den ungerska Székely-minoriteten i staden Sfântu Gheorge i Rumänien vill teckna ett vänortsavtal med Mariehamns stad med motiveringen att Seklerlandet har mycket att lära av den åländska självstyrelsen.
Från Mariehamns sida ställer man sig dock sval till förfrågan med motiveringen att man för närvarande saknar möjlighet att upprätta fler fasta och kontinuerliga vänortsförbindelser. Däremot välkomnar man representanter för Sfântu Gheorge att besöka Mariehamn för att studera stadens verksamheter och sätt att arbeta.
Stadsstyrelsen tar ställning till frågan på torsdag. (tt-s)