DELA

Rotary satsar stort mot polio

Nu gör rotaryaner på Åland en sista ansträngning för att nå ett långsiktigt mål – en poliofri värld.
Mariehamns och Godby Rotary lanserar nu en bred kampanj som täcker hela Åland i syfte att rädda 100.000 barn från polio. Insamlingen startar på Godbymässan den 19 november och kommer att rikta sig till både allmänheten och företag.
Ett fullgott skydd för ett barn kostar bara 50 cent, vilket gör att alla kan bidra och med och göra humanitärt värdefulla insatser. Inget barn i världen skall längre dö eller invalidiseras av polio.
För att tydliggöra satsningen har ett eget ”END POLIO NOW”-frimärke tagits fram i samarbete med Posten Åland.
Samarbetspartners är Rotary International, Världshälsoorganisationen, WHO, USA Agency of Helth och FN:s barnfond, UNICEF. (ka-f)