DELA

Röstning om Övernässkola

Det blev omröstning i stadsstyrelsen om skolnämndens omstridda beslut att slopa åldersintegreringen i Övernäs skolas årskurser 1-3 redan från hösten, ett beslut som förutsätter att fullmäktige beviljar 23.000 euro i extra anslag för ytterligare en lärartjänst under höstterminen.
Omröstningen slutade 4-3 för stadsdirektör Ritva Sarin Grufbergs förslag att fortsätta med åldersintegreringen hela nästa läsår och att ta ny ställning inför läsåret 2008-09.
För stadsdirektörens förslag röstade ordförande Barbro Sundback (s), Lotta Wickström-Johansson (lib), Martin Nilsson (s) och Erik Wennström (lib), ersättare för Christian Nordas. För skolnämndens förslag röstade Johan Ehn och Anneli Ahlgren (fs) samt Donny Isaksson (ob). (ao)