DELA

Röstade om gratis plogning

SALTVIK. Efter omröstning föreslår kommunstyrelsen för fullmäktige att snöplogningsavgiften i Saltvik ska sänkas till 100 euro, förra säsongen var avgiften 125 euro.
I styrelsen var det dock förslaget om gratis snöplogning för folkpensionärer, framlagt av Bert Häggblom (ob), som ledde till omröstning. Även Runa Lisa Jansson (ob) och Jörgen Lindblom (c) röstade för Häggbloms förslag.
Kommundirektörens förslag fick tre röster, Berit Johansson (c), Jan Lindgrén (lib) och Jan Salmén(c). Leena Lindqvist (lib) avstod från att rösta. Eftersom röstetalet var lika vann det förslag som ordföranden, Jan Salmén, röstat för.
Snöplogningsavgiften skall betalas senast den 30 november 2007. Avgift som betalas senare föreslås vara 150 euro inklusive moms.(ab)