DELA

Rosala II avlöser vid farliga transporter

Eftersom det inte längre är möjligt att ta med passagerare på skärgårdsfärjornas turer med farligt gods (bensin, flytgas och explosiva ämnen) behöver lanskapsregeringen ta in en ersättande färja för dessa turer. m/s Bärö, som nu trafikerar Enklinge-Kumlinge linjen, behöver frigöras för transport av brandfarlig last under mellan- och högsäsong.
Därför har infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) beslutat att göra ett tillägg till avtalet om totalentreprenad för färjtrafik mellan Enklinge och Kumlinge och lägga in att m/s Rosala II kan användas på linjen.
– m/s Rosala II har tillfälligt använts på linjen Enklinge-Kumlinge och har visat sig vara ett smidigt fartyg för linjen. Genom den grundare djupgången kan fartyget även tillfälligt angöra Bärö för transport av förnödenheter, skriver landskapsregeringen i beslutet.
m/s Rosala II rymmer 110 passagerare, 7 bilar eller en lastbil på maximalt 25 ton. (ns)