DELA

Rörläckan har fixats

Vattenläckaget på Fabriksgatan i Mariehamn har åtgärdats och vattnet kopplas på i dag.
Ålands vattens stamledning skadades på tisdag i samband med en sprängning. Det ledde till att sjömansskolan blev helt utan vatten och fick stänga medan andra konsumenter knappast märkte annat än att det var dåligt tryck i kranarna.
Stadens vatten- och avloppsverk, som ställde upp och hjälpte Ålands vatten, kunde åtgärda felet redan på tisdag kväll men tiden i går behövdes för att göra vissa spolningar och kontroller. (tt-s)