DELA

Rörigt efter upphandling

På stadsstyrelsens föredragningslista inför torsdagens möte finns endast ett ärende, rättelseyrkande mot ett beslut om upphandling av städmaterial, rengöringsmedel, hygienartiklar och mjukpapper för tiden juni 2017-juni 2019 med möjlighet till två års förlängning.

Fyra anbud lämnades in och stadens finanschef antog Ab Fejas anbud på 125 256 euro var det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Senare gjorde finanschefen ett beslut om självrättelse då det uppdagats att det fanns en skillnad mellan anbudsgivarens uppgift om vilka produkter som uppfyllde produktkraven och den produkt som erbjöds i anbudet. Därför antogs Arritas Ab:s anbud för en av produktgrupperna och en ny upphandling ska göras för en annan produktgrupp.

Ab Feja har lämnat in en rättelse gällande en av produktgrupperna och hävdar att två av de produkter Arritas erbjuder inte är miljömärkta. Det är det rättelseyrkandet som stadsstyrelsen nu ska avgöra. (ao)