DELA

Rökluft på Lotsgatan men ingen brand

Vid lunchtid kom det larm om rökluft från Lotsgatan i Mariehamn. Befälhavare Karl Nordlund på räddningstjänsten konstaterar att det inte är tal om någon brand. Räddningstjänsten undersöker bakomliggande orsak.