DELA

Rökig central på Sittkoffs

Ett automatalarm drog Mariehamns räddningsverk till Sittkoffs galleria på fredagsmorgonen. Orsaken var en elcentral där säkringarna lösts ut och orsakat en rökutveckling.
Ingen brand hann dock utvecklas. (mt)